Kursustid...

Øj du er dygtig Emma.. og det bliver din fører også snart! :-)

Fredag var der FIIINT besøg fra broderlandet Sverige, det var Niina Svartberg som det endelig var lykkedes at lokke til DK via Sydkystens Hundeskole!
Hun holdt foredrag om konkurrencepsykologi, og her er mine bedste stikord fra aftenen! :-):

Mental træning og konkurrencepsykologi for hundesportsudøvere

TÆNK! "Selvfølgelig går det godt fordi......"

Få konkurrencer til at blive ved med at være sjove for sig selv og hunden.

Nerver, nogle skal sænke deres nervøsitet, andre skal øge den.

Koncentration, vi træner meget koncentration med hunden, hvad med os selv!!?? Absolut mit vigtigste punkt fra hele aftenen!! fokuser på din opgave nu og her, fremfor om Emma nu er koncenteret eller andre unødvendige ting!
Selvtillid, især hos føreren...for det giver du videre til hunden..vigtigt i forhold til Emmas og mit præstationsniveau.
Hvordan forklarer man resultat og hvordan kan jeg sige til mig selv bagefter at det er gået dårligt. Men endnu mere, når det går godt, så er det pga mig som træner!!
Meget fokus på det negative, fejl, mens det som jeg gør godt bare tages forgivet, eller "held" får skylden for at det gik godt. I træningen også meget fokus på næste mål, fremfor at se bagud og rose for at det er gået godt.

Målsætning, som ikke skaber præstationsangst, således at man sænker sin nervøsitet.

Konstruktivt tænkende, det er ikke nok  at tænke at jeg er bedst. 
Er det noget jeg kan påvirke, ellers er det spild af tanker og energi og koncentration at tænke på. (som jeg kan huske var hovedpointen fra Marianne Jensens foredrag i SHS sidste efterår)
Tænk og brug energi kun på det som jeg kan påvirke.

Forstyrrelse af føreren, hvad forstyrrer os...!? Forberede sig..Hvordan vil du reagere HVIS NU....MEGET MEGET fornuftigt, og god ide at mødes som hundeførere og finde på skrækscenarier for at kunne komme dem i forkøbet, og VIDE at man har forestillet sig det værste, og har en plan hvis det sker! :-) Her kom Niina med en sjov historie om en VM eller NM deltager, som lige inden hun skulle på banen mødte en blotter... apropos hvor slemt kan det blive.. :-)


Træne fremmod konkurrence... Første forsøg skal være succes.. Holde koncentrationen hele vejen, hvordan skal vi gøre det. Træne starter på øvelser..


Konkurrencerutiner, forkommandoer, både til gavn for fører og hund. lettere at koncentere sig, hvis man har nogle ting man skal gøre, så lader man sig ikke distrahere af andre uvigtige ting.. fokusere på det du kan påvirke.


Koncentration, du og jeg, gensidig. Brug energi på det der sker nu, det er opgaven, og den kan jeg påvirke, mens resultatet kommer af sig selv (dommeren bestemmer det) og ikke kan påvirkes, kun hvis du koncentrer dig om OPGAVEN.

Blikretning, undgå at se på prøvelederen under prøven eller kontakt med ham for ikke at sende signaler til hunden om at han er vigtig. Det er mig som fører der har styr på det hele, ham prøvelederen er bare en bi-ting... også vigtigt ikke at reagerer lige efter at han har givet signal til at starte en øvelse, eller skifte retning i fri ved fod.

Koncentrationen hele vejen OGSÅ i sidste øvelse! Evt. Lave en øvelse mere som skal laves efter sidste øvelse for at holde koncentrationen og ikke tænke at om lidt er man ude og hvad man mon kan få for øvelsen.


Den der vinder er den som hurtigst bliver koncenreret efter en forstyrrelse, jeg skal træne på at det fylder så lidt både konkret og følelsesmæssigt i mit hoved, og når man skal vende tilbage, skal være en konkret tanke (se på punktet på jorden, træk vejret roligt) ikke bare at skulle koncentrere sig.
Jo flere forstyrrelser man har forestillet sig jo hurtigere går det med at komme tilbage i det rette mode.

Passe på ikke at blive en forstyrrelse for hunden, altså forsøg at optræde så naturligt som muligt, så hunden ikke bruger energi på at undre sig.

"Enhver situation som er svær, er til for at vi får mulighed for at øve os i at takle den situation!" Se det som noget positivt at prøven eller forholdene er svære!

Med målsætning bliver det lettere at nå målet fordi man ved hvad man skal.
Ligesom at det er lettere at lægge et puslespil hvis man har det store billede så man ved hvor man skal hen.

Resultatmål, opgavemål....opdeles

RESULTATMÅL: Få et bestemt antal point, vinde, slå den eller den, få oprykning. (langtids motivation)

OPGAVEMÅL: Gi rigtige signaler til hunden, finde en følelse hos hunden (eks. Hunden skal logre mellem øvelserne), et godt søg, et godt fremløb i indkald.

Jo tættere man kommer på konkurrencedagen, jo mere skal man slette alt om resultatmål for at mindske konkurrencenerver, og for at hjælpe med at holde koncentrationen.

Hvordan skal følelsesmålet være for føreren? Rolig, afklaret, glad, koncentreret..?

Træningsmål, så konkurrencerne bliver til information om hvor godt træningen kører, og om dere er noget vi mangler at træne.

Må gerne lave fejl, men ikke den samme fejl to gange.

50/50 chance for at det går godt/skidt, det er der vi præsterer bedst. Det er okay at man ikke ved hvordan det går.

Styre tankerne, inden det hele handler om at være nervøs.

Nervøsitet påvirker kun præstationen hvis man føler sig utilpas ved det.
Erstat energi på at føle, med at bruge energi på konkrete opgaver der skal løses, hvornår skal hunden luftes og hvor, hvornår skal der skiftes sko osv.

Gør det som du føler er bedst for dig og din hund, i stedet for at gøre det andre gør, eller det du tror de forventer af dig.

Lade hunden hilse på den nervøse udgave af dig selv inden I går til konkurrence, så den undgår at få et chok der. Eksempelvis ved at vise hvad du kan foran familien, eller træningsmakkere, eller nogle du har særligt meget respekt for.

Det vigtige er at hunden får en god dag, det er hunden som er hovedpersonen, og den har ikke valgt at deltage...så vigtigt at den har det sjovt. Det er mig som har valgt at deltage.

Styr kroppensbevægelser og vejrtræningen fordi det påvirker tankerne, som igen gør det lettere at styre bevægelser og vejrtræningen..

Hvis du vil højne nervøsiteten så sæt flere resultatmål, hvis du vil sænke nervøsiteten, skal du kun fokusere på det du kan påvirke.

Forbered dig inden på hvilke konkrete tanker på HVAD du VIL tænke!

Du kommer til en stor udfordring ved en prøve, se det som en mulighed for at vise hvor god du er under disse forhold.

Tro ikke på at andre siger hvad du kan/ikke kan

Hav indstillingen jeg har betalt for at være her, jeg ejer banen i de næste 10minutter.. Så hunden tror at det er os der gør det.FED FED FED aften!!
OG så til lørdag og søndag, som var aktivtkursus.. selvom jeg fredag følte at jeg havde fået så meget jeg skulle hjem og arbejde med, INDEN jeg kunne få flere råd fra Niina..

Niina lagde ud med at fortælle at man i SVERIGE (tsk tsk) har trænet for meget delmoment, og for lidt færdige øvelser og helhed, altså at træne i at sætte øvelserne sammen, så at hunden kan både holde koncentrationen og øve sig i ikke at få godbidder hele tiden (ikke det samme som at den ikke skal roses mundtligt og med klap og kæl)

Træne:
Delmomenter
Øvelser
Helhed

Jeg skal finde ud af hvordan den færdige øvelse skal se ud, træne efter det!

Beslutte for øv signal og yes signal, skal være tydligt forskellige.


Gassa mere min hund, Emma bliver hurtigt meget stille og forsigtig.. jeg skal lege mere vildt med hende, og belønne hende for at være en krudtugle..

Træning skal være svære end konkurrence!
-så når prøven bliver svære skal træningen gøres endnu svære!

Kun verbale signaler fra starten. Tydelige, entydige, siges med glæde.

Lave stiger til alle momenter og alle øvelser, og der er måske brug for 30 eller 40 niveauer.


Sætte momenter sammen til træning på kryds og tværs. Samt helheder af øvelser, gerne i starten af træningspasset og efterhånden længere og længere helheder skal også aflønnes/belønnes tilsvarende rigt, end delmomenter, da helhederne er svære og kræver mere af hunden.

Overveje mere om ekstern belønning kan bruges som belønning i øvelser til at skabe forventning om noget fedt! (JA det kan det!)


Når jeg ikke står i arbejdsmode, kommer der ALDRIG godbider, så Emma, ved at hun skal slappe af der.

Føl efter hvad det er for en hund, ikke bare gøre det samme som med forrige hund..


Ohhh.... det bliver godt at komme i gang med at arbejde med det her! :-)

TUSIND TAK FOR ET FEDT KURSUS..  SUPER godt arrangeret af Paul og tak for mad til Susanne! :-)

Kommentarer

Populære indlæg